Wszystkie misie nasze są!

Rozpoczynamy projekt o niedźwiedziach całego świata. Biorą w nim udział szkoły z 10 krajów: Bułgarii, Czech, Francji, Islandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, USA. Zaczynamy od zabawek – pluszowych misiów, książek o nich i różnorodnych działań z nimi związanych: prac plastycznych, wystaw, wierszyków, gier i zabaw, konkursów. Projekt zakończymy prezentacjami niedźwiedzi, które żyją w naszych regionach. Wszystkie działania w pokazujemy na wspólnym międzynarodowym blogu. Dodatkowo tworzymy swój blog w języku polskim. Wykorzystujemy wiele nowoczesnych narzędzi ICT. W ten sposób, wykorzystując popularne zabawki, poznajemy nowe książki, uczymy się bezpiecznie korzystać z komputera i Internetu, rozwijamy znajomość języka angielskiego oraz ... uczymy się, jak być częścią większego zespołu i odpowiadać za wspólną pracę.

Adresy:

Strona TwinSpace: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p37636
Wspólny blog projektu: http://myfriend-thebear.blogspot.com/
Polski blog projektu: http://etwinningsp1.blogspot.com/
 

Szkoły w projekcie

Bolesławiec – Polska
Flataskoli Gardabaer – Islandia
Giurgiu – Rumunia
Humenne – Słowacja
Lublana – Słowenia
Maine – USA
Panafiel – Portugalia
Salut les Rethel – Francja
Szumen – Bułgaria
Teplice – Republika Czeska
Troyan - Bułgaria

Odwiedzili nas